Δανεισμός

Image

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου

Δανεισμός

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου είναι δανειστική. Διαθέτει μια πλούσια συλλογή από έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό το οποίο είναι στη διάθεση του αναγνωστικού κοινού. Η διαχείριση και ο δανεισμός του υλικού αυτού γίνεται με το ολοκληρωμένο βιβλιοθηκονομικό σύστημα Koha, βασισμένο σε λογισμικό ανοικτού κώδικα. Δικαίωμα δανεισμού έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη της Βιβλιοθήκης. Οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει μέλος του δανειστικού τμήματος χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση. Κάθε μέλος μπορεί να δανειστεί έξι βιβλία κάθε φορά για ένα μήνα. Ο χρόνος μπορεί να παραταθεί εφόσον το βιβλίο δεν έχει ζητηθεί από άλλον αναγνώστη.

Οι δανειζόμενοι οφείλουν να επιστρέφουν τα βιβλία μέσα στην προθεσμία που έχει τεθεί και στην κατάσταση που τα παρέλαβαν. Καταστροφή ή απώλεια βιβλίου συνεπάγεται την υποχρεωτική και άμεση αντικατάστασή του εκ μέρους του δανειζόμενου.
Εξαιρούνται:

– Το πληροφοριακό υλικό ήτοι: Οι εγκυκλοπαίδειες, τα λεξικά, οι οδηγοί, οι χάρτες,
τα βοηθήματα και τα πολύτομα έργα.
– Σπάνια βιβλία, παλιές εκδόσεις και όσα δεν υπάρχουν πλέον στο εμπόριο.
– Τα περιοδικά, οι εφημερίδες.
– Υλικό παλαιότερο των 20 ετών.
– Εφημερίδες και περιοδικά.
– Αρχειακό υλικό.

 

Το υλικό που δεν δανείζεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οιονδήποτε είτε είναι μέλος είτε όχι, στο χώρο του αναγνωστηρίου.
Επίσης από το μη σπάνιο υλικό είναι δυνατόν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν φωτοαντίγραφα των κειμένων που τους ενδιαφέρουν.
Στη Βιβλιοθήκη μας είναι εγγεγραμμένα 17.000 μέλη. Το κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει να γίνει κράτηση σε ένα τεκμήριο που είναι ήδη δανεισμένο. Η υπηρεσία δανεισμού ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο αμέσως μόλις επιστραφεί για να προσέλθει στη Βιβλιοθήκη να το παραλάβει.

Με το αυτοματοποιημένο σύστημα δανεισμού του βιβλιοθηκονομικού προγράμματος Koha, μας δίνεται η δυνατότητα να γνωρίζουμε:

– Αν το βιβλίο που αναζητούμε είναι δανεισμένο.
– Ποιος το έχει δανειστεί.
– Πότε θα επιστραφεί.
– Πόσα βιβλία έχει δανειστεί το κάθε μέλος.
– Πόσα και ποια βιβλία έχουν καθυστερήσει να επιστραφούν.
– Στατιστικά στοιχεία, που περιλαμβάνουν στοιχεία από την κίνηση του δανειστικού τμήματος και αντανακλούν την εικόνα της Βιβλιοθήκης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο