Δωρεά βιβλίων από το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.) στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου μετά από επιλογή της, από το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.), στο πλαίσιο της δράσης του «Ανάπτυξη Συλλογών Δημόσιων & Δημοτικών βιβλιοθηκών», που αφορά τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών με νέες αξιόλογες εκδόσεις, μέσω της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Future Library, παρέλαβε 309 βιβλία που καταγράφηκαν, καταλογογραφήθηκαν, ταξινομήθηκαν και καταχωρήθηκαν στον ηλεκτρονικό της κατάλογο.

Η συλλογή αυτή των βιβλίων εκτίθεται σε ξεχωριστό χώρο στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης και είναι διαθέσιμα για δανεισμό στο αναγνωστικό κοινό.

Η έκθεση της συλλογής θα διαρκέσει μέχρι τις 07-06-2024.

Από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου

Μετάβαση στο περιεχόμενο