Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης διοργανώνει εκδηλώσεις και δραστηριότητες εκπαιδευτικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, διαλέξεις, συνέδρια, ημερίδες και εκθέσεις, καθώς και παρουσιάσεις βιβλίων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο