Εκδόσεις

Συγγραφέας:
Γιάννης Ζ. Παπιομύτογλου 

Τίτλος:
Έγγραφα Ιεροδικείου Ρεθύμνης 17ος-18ος αι. 
Οι μεταφράσεις του “Βήματος Ρεθύμνης” 

Τόπος έκδοσης:
Ρέθυμνο 1995 

Τιμή πώλησης: € 20,00

Συγγραφέας:
Γιάννης Γρυντάκης

Τίτλος:
Η κατάκτηση της Δυτικής Κρήτης από τους Τούρκους: η στάση των κατοίκων του διαμερίσματος Ρεθύμνης

Τόπος έκδοσης:
Ρέθυμνο 1998

Τιμή πώλησης: € 15,00

Συγγραφέας:
Μιχάλης Μυρ. Παπαδάκης

Τίτλος:
Το χωριό μου ο Βάτος

Τόπος έκδοσης:
Ρέθυμνο 1996

Τιμή πώλησης: € 10,00

Συγγραφέας:
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου
Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνου

Τίτλος:
Χρίστος Ιωαν. Μακρής: εκδήλωση τιμής
Τόπος έκδοσης:
Ρέθυμνο 1996

Διανέμεται δωρεάν

Συγγραφέας:
Γιάννης Ζ. Παπιομύτογλου

Τίτλος:
Ημερήσιες διατάξεις της Ρωσικής Διοίκη-σης στο Ρέθυμνο
(Οκτώβριος 1898 – Ιούλιος 1899)

Τόπος έκδοσης:
Ρέθυμνο 2007

Τιμή πώλησης: € 20,00

Συγγραφέας:
Παναγιώτης Μιχ. Παρασκευάς   

Τίτλος:
Οι πρόσφυγες του ανατολικού Ρεθύμνου
Προσφυγική ομάς Μαρουλά: μια καταγραφή του 1923  

Τόπος έκδοσης:
Ρέθυμνο 2008   

Τιμή πώλησης: € 10,00

Μετάβαση στο περιεχόμενο