Η Βιβλιοθήκη διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά σχολικής ηλικίας, που προωθούν την φιλαναγνωσία, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, με στόχο να ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά, να απελευθερώνουν τον τρόπο σκέψης τους, να εκθέτουν τους προβληματισμούς τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο