Οργανωτική Δομή

Image

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου

Εφορευτικό Συμβούλιο

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου διοικείται από πενταμελές Εφορευτικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και η θητεία του είναι τριετής. Η σύνθεση του σημερινού Εφορευτικού Συμβουλίου είναι η εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τρούλης Μιχάλης                      Πρόεδρος

 

Κουκουράκης Μανώλης           Αντιπρόεδρος

 

Πετρακάκης Μιχαήλ                 Μέλος

 

Λιοδάκης Εμμανουήλ                Μέλος

 

Κανδυλάκη Κατίνα                    Μέλος

​ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Σαριδάκη Ιωσηφίνα               Πρόεδρος

 

Τζεκάκη Μαρία                       Αντιπρόεδρος

 

Μιχελιδάκη Αιμιλία               Μέλος

 

Βαρθαλίτου Πετρούλα          Μέλος

 

Γοργοράπτης Εμμανουήλ      Μέλος

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η στελέχωση του προσωπικού της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου, καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν 3149/2003 όπου περιγράφονται οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις.
Σήμερα η σύνθεση του προσωπικού που υπηρετεί είναι η εξής:

ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  Σατλάνης Ανδρέας         ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος

 

  Γυπαράκη Στέλλα           ΤΕ Πληροφορικής

 

  Παπαϊωάννου Γιάννης   ΔΕ Διοικητικού

 

  Λιονή Φωτεινή                ΥΕ Καθαρίστρια

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) ΙΔΑΧ

Ρουκουνάκη Μαριάννα    ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

 

Βερνάρδου Αθηνά             ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος

 

Κραουνάκης Σάββας         ΔΕ Οδηγός 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Λαμπρινή Αποστολακοπούλου    Φιλόλογος

 

Κουφάκη Μαρία                             Δασκάλα

Μετάβαση στο περιεχόμενο