Κινητή Βιβλιοθήκη

Image

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου

Κινητή Βιβλιοθήκη

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης διαθέτει δύο κινητές Βιβλιοθήκες, οι οποίες επισκέπτονται σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Κρήτη, με προτεραιότητα στις σχολικές μονάδες που στερούνται σχολικής βιβλιοθήκης και βρίσκονται μακριά από τα αστικά κέντρα.

Οι κινητές βιβλιοθήκες υλοποιούν το έργο «Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες» που είναι ενταγμένο στο ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και χρηματοδοτείται από το Γ΄ΚΠΣ. Έργο των κινητών βιβλιοθηκών είναι η υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με παροχή υπηρεσιών βιβλιοθήκης (δανεισμός βιβλίων κλπ εκπαιδευτικού υλικού και δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων μέσω cd-rom και internet), στα απομακρυσμένα σχολεία της Κρήτης, η οποία αποτελεί περιοχή ευθύνης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνης, καθώς και η εξυπηρέτηση των υπόλοιπων σχολείων της περιφέρειας που δεν διαθέτουν σχολική βιβλιοθήκη. Επιπλέον οι κινητές βιβλιοθήκες λειτουργούν ως παραρτήματα της κεντρικής βιβλιοθήκης για το σύνολο του πληθυσμού των απομακρυσμένων περιοχών.

Το υλικό της Κινητής επιλέγεται προσεχτικά ώστε να εξυπηρετεί τον μορφωτικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό του ρόλο. Υφίσταται φυσική και ηλεκτρονική επεξεργασία ώστε να είναι έτοιμο για δανεισμό. Το προσωπικό της Κινητής Βιβλιοθήκης εκπαιδεύει τους μαθητές και την ευρύτερη σχολική και τοπική κοινότητα στην αναζήτηση της γνώσης και τους προετοιμάζει για την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Οι κινητές βιβλιοθήκες σκοπεύουν: 

• Στην άμεση αντιμετώπιση της έλλειψης σταθερών βιβλιοθηκών.

• Στην εξάλειψη ανισοτήτων στο εκπαιδευτικό σύστημα μεταξύ κέντρου και περιφέρειας.

• Στην εξασφάλιση υποστήριξης στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα στην πληρέστερη εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος.

• Στην εξοικείωση του μαθητή με τη βιβλιοθήκη και τις υπηρεσίες πληροφόρησης.

• Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης της πληροφορίας και στην εκπαίδευση στην άντληση πληροφοριών μέσω των νέων τεχνολογιών.

• Στην έμμεση πρόσβαση απομακρυσμένων περιοχών στις υπηρεσίες της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

• Στην ανάπτυξη της θετικής στάσης των μαθητών για διάβασμα και χρήση της Βιβλιοθήκης καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής.

• Στην αύξηση της αναγνωσιμότητας και της χρήσης των βιβλιοθηκών.

• Στη γνωριμία σχολικής και ευρύτερης κοινότητας με τις διευρυμένες υπηρεσίες της Δημόσιας βιβλιοθήκης.

• Στη δημιουργία και εκπαίδευση χρηστών βιβλιοθήκης κάθε είδους

Μετάβαση στο περιεχόμενο