Συλλογές

Image

η συλλογη μασ

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου

Στα 70 και πλέον χρόνια λειτουργίας της η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου συγκρότησε μία αξιόλογη συλλογή βιβλίων , περιοδικών και οπτικοακουστικού υλικού, που καλύπτει αντιπροσωπευτικά όλο το φάσμα της ανθρώπινης γνώσης. Σήμερα η συλλογή αυτή αριθμεί περίπου 200.000 τόμους βιβλίων και 1.700 τίτλους περιοδικών, καθώς και αρχειακό και φωτογραφικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό και μεγάλο αριθμό τίτλων τοπικών και αθηναϊκών εφημερίδων. Κάθε χρόνο η συλλογή εμπλουτίζεται με νέους τίτλους βιβλίων και περιοδικών.

Σε τρεις όμως τομείς, η κάλυψη των θεμάτων είναι ιδιαίτερα σχολαστική:

ΙΣΤΟΡΙΑ

Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα : πολιτική, εκκλησιαστική, συνταγματική, κοινωνική, οικονομική, στρατιωτική , ελληνική και παγκόσμια …

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

Λογοτεχνία , γλώσσα, καλές & εφαρμοσμένες τέχνες , θέατρο …

ΣΚΕΨΗ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ

Φιλοσοφία, θρησκεία, λαογραφία , κοινωνικές επιστήμες , πολιτική, οικονομία …

 Η έμφασή στους συγκεκριμένους τομείς αντανακλά το χαρακτήρα της Βιβλιοθήκης, όμως και άλλα θέματα αντιπροσωπεύονται εξίσου καλά. Έτσι, υπάρχουν επίσης βιβλία για τις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία, την ιατρική, τη φροντίδα των παιδιών και των ζώων, την καλλιέργεια της γης, τον τουρισμό …
    Η ταξινόμηση της συλλογής γίνεται με το Δεκαδικό Ταξινομικό Σύστημα Μelvil Dewey (DDC DEWEY 20th ed.) και η καταλογογράφησή της  με το διεθνές σύστημα AACR 2 (Anglo-American Catalogigng Rules, 2nd ed.). Η θεματική ευρετηρίαση ακολουθεί τον κατάλογο θεματικών επικεφαλίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και το Library of Congress Subject Headings.
    Από το 2019 η Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος ως συντονιστής του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών, χρησιμοποιεί το ολοκληρωμένο βιβλιοθηκονομικό σύστημα βιβλιοθήκης Koha βασισμένο σε λογισμικό ανοικτού κώδικα.

ΒΙΒΛΙΑ

Η βασική συλλογή βιβλίων της Βιβλιοθήκης υποδιαιρείται στις εξής ειδικές κατηγορίες:

Φιλοσοφία – Ψυχολογία

Θρησκεία

Κοινωνικές Επιστήμες

Γλώσσα

Φυσικές Επιστήμες

Τεχνολογία

Τέχνη

Λογοτεχνία

Ιστορία

Γενικά Έργα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει περισσότερους από 1.500 τίτλους περιοδικών, τοπικών ( Κρητικών και Ρεθυμνιώτικων) αλλά κυρίως  αθηναϊκών. Στην πλειονότητά τους είναι περιοδικά ποικίλης ύλης, λογοτεχνικά, ιστορικά, φιλοσοφικά, εκπαιδευτικά. Περίπου 450 από αυτούς τους τίτλους έχουν ημερομηνία έκδοσης από το 1870 έως το 1930. Σήμερα η Βιβλιοθήκη εξακολουθεί να διαθέτει 45 ενεργές συνδρομές περιοδικών.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των Βιβλιοθηκών με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, γίνεται προσπάθεια ψηφιοποίησης του παλαιότερου υλικού της Βιβλιοθήκης, προκειμένου να προβληθεί και να αναδειχθεί χωρίς περιορισμούς, αλλά ταυτόχρονα και να προστατευθεί  από τη φθορά της χρήσης και του χρόνου. Κύρια κριτήρια επιλογής του προς ψηφιοποίηση υλικού είναι η μοναδικότητα, η σπανιότητα, η ιδιαίτερη εκπαιδευτική, ερευνητική και πληροφοριακή χρησιμότητα και ζήτηση, και βέβαια η τοπικού ενδιαφέροντος εκδοτική παραγωγή. Τα φυσικά τεκμήρια που έχουν έως σήμερα ψηφιοποιηθεί χρονολογούνται πριν από το έτος 1920 και είναι απαλλαγμένα από συγγραφικά δικαιώματα.

ΟPAC

Δεν είναι όλο το υλικό της Βιβλιοθήκης καταγεγραμμένο ηλεκτρονικά. Όμως ο ηλεκτρονικός της κατάλογος περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή 76.300 εγγραφές και συνεχίζει να εμπλουτίζεται καθημερινά.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει μια μεγάλη σειρά τοπικών και αθηναϊκών εφημερίδων και εξακολουθεί να εμπλουτίζεται με 10 περίπου νέους τίτλους καθημερινών, εβδομαδιαίων και μηναίων εφημερίδων τοπικού ενδιαφέροντος.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Σπάνια Βιβλία

Τα  λιγοστά κατάλοιπα της Βιβλιοθήκης του Επισκόπου Ιωαννίκιου–Ιωάννου Λαζαρόπουλου, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τρία σπάνια χειρόγραφα, αλλά και μια μεγάλη συλλογή περίπου 4.300 βιβλίων με ημερομηνία έκδοσης από το 1498 μέχρι και το 1945 αποτελούν τη συλλογή των σπάνιων βιβλίων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου.

Τοπικός Τύπος

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου διαθέτει ένα πλούσιο αρχείο εφημερίδων. →
 Όμως μεγάλη και σημαντική είναι η συλλογή της τοπικού (Ρεθυμνιώτικου) τύπου από το 1880 έως σήμερα.
Στόχος της Βιβλιοθήκης είναι η ψηφιακή παρουσίαση αυτού του υλικού.
Έως αυτή τη στιγμή έχουν ψηφιοποιηθεί οι εξής τίτλοι:

Σπάνια Περιοδικά

Τη συλλογή αποτελούν 250 τίτλοι περιοδικών με ημερομηνία έκδοσης από το 1870 έως το 1930, τοπικού ή γενικότερου ενδιαφέροντος.

Κρητική Συλλογή

Περίπου 5.500 βιβλία και έντυπα, που είτε το περιεχόμενό τους αναφέρεται στην Κρήτη, είτε ο συγγραφέας τους είναι Κρητικός, είτε έχουν εκδοθεί στην Κρήτη.

Ρεθυμνιώτικη Συλλογή

Περίπου 981 βιβλία και έντυπα, που είτε το περιεχόμενό τους αφορά στο Ρέθυμνο, είτε ο συγγραφέας τους κατάγεται ή ζει στο Ρέθυμνο, είτε έχουν εκδοθεί στο Ρέθυμνο.

Αρχειακή Συλλογή

1. ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΥΠΟΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ [Αρχείο Γ. Ι. Χατζηγρηγοράκη]
Αποτελείται από τέσσερις (4) αρχειακές ενότητες που αντιστοιχούν στα προσωπικά αρχεία των υποπροξένων: α) Αιμίλιου Βαρβιέρη (1860-1861), β) Γεωργίου Σκουλούδη (1861-1877), γ) Εμμανουήλ Μαυραντζάκη (1877-1891) και δ) Γεωργίου Ι. Χατζηγρηγοράκη (1891-1919).

2. ΑΡΧΕΙΟ ΤΙΤΟΥ ΠΕΤΥΧΑΚΗ
Αποτελείται από φακέλους ποικίλου αρχειακού υλικού (αλληλογραφία, δικόγραφα, φωτογραφίες, δημοσιεύματα εφημερίδων, χειρόγραφα κείμενα) και αποτελεί μέρος της Βιβλιοθήκης του Τ. Πετυχάκη που δωρήθηκε στη Δ.Κ.Β.Ρ. το 2012.

3. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Πόλης του Ρεθύμνου και καρτ-ποστάλ από τη δεκαετία του 1920 έως σήμερα. Επίσης, φωτογραφίες κοινωνικών εκδηλώσεων, εορτασμών κ.λπ.

4. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥ
Αποτελείται από ημερολόγια τοίχου που δωρήθηκαν στη Βιβλιοθήκη από οργανισμούς και συλλόγους.

5. ΧΑΡΤΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Αποτελείται από χάρτες και χαρακτικά που χρονολογούνται από τον 16ο έως τον 20ο αιώνα και σαν θέμα έχουν την Κρήτη και τις επιμέρους περιοχές της.

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΄70
Αποτελείται από Φυλλάδια, Εισηγήσεις συνεδρίων, Αφίσες, Εφημερίδες (μαθητικές, σπουδαστικές), Προκηρύξεις, Άρθρα κ.λπ. που εξέδιδαν Έλληνες μαθητές και σπουδαστές στο εξωτερικό την περίοδο 1965-1976.

7. ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΝΕΝΕΔΑΚΗ
Αποτελείται από προσωπικά έγγραφα (βιογραφικό, φωτογραφίες, πτυχία και αλληλογραφία που έλαβε ή απέστειλε ο Α. Νενεδάκης σε πρόσωπα φιλικά και του περιβάλλοντός του). Επίσης, φωτογραφίες, δικές του, της οικογένειάς του αλλά και της πόλης του Ρεθύμνου και άλλων Ρεθεμνιωτών που χρησιμοποίησε στα βιβλία του καθώς και καρτ ποστάλ με θέμα το Ρέθυμνο. Τέλος περιέχει χειρόγραφα και δακτυλογραφήσεις των βιβλίων του.
 
8. 
ΑΡΧΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Φ. ΔΑΦΕΡΜΟΥ
Αποτελείται από Ημερολόγια – Σημειωματάρια, Οικογενειακές και υπηρεσιακές επιστολές, Στοιχεία για πολλά Δημοτικά Σχολεία του Ν. Ρεθύμνου, Αρχεία του Διδασκαλικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Χειρόγραφες Σημειώσεις μαθητών Δημοτικού Σχολείου, Επιστολές από το Μέτωπο (1912-13 και Μικρασιατική Εκστρατεία) και  τον Πόλεμο του 1940  και την Κατοχή, Αρχεία για την έκδοση του Περιοδικού «Προμηθεύς Πυρφόρος», Άρθρα και Δημοσιεύματα του ίδιου και συνεργατών του, Λαογραφικό Υλικό, Αρχεία του Σκοπευτικού Ομίλου Ανωγείων «Τάλως», Μετεωρολογικές παρατηρήσεις, Αρχεία του Συνδέσμου Πολυτέκνων Ν. Ρεθύμνης (1944-1946) κ.λπ.

και άλλα πολλά…….

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΚΚΕΚΑΚΗ

Η συλλογή αποτελείται από τη δωρεά το 2013 του Γεωργίου Π. Εκκεκάκη προς τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου, 10.000 τόμων βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων.
Ο Γ. Π. Εκκεκάκης για πάνω από μισό αιώνα συλλέγει ακατάπαυστα κάθε έντυπο ή χειρόγραφο, με μοναδικό κριτήριο επιλογής να είναι κρητολογικού ενδιαφέροντος. Αυτή η συνεχής του δραστηριότητα και η αναζήτησή του σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης κάθε τεκμηρίου σχετικού με την Κρήτη, είχε ως αποτέλεσμα σήμερα να έχει καταρτίσει την πλουσιότερη και πληρέστερη κρητολογική βιβλιοθήκη όχι μόνο σε τοπικό, αλλά και σε πανελλήνιο επίπεδο. Η Βιβλιοθήκη του Ρεθύμνου, στην οποία περιήλθε η συλλογή, αποκτά πλέον άλλη υπόσταση και άλλο περιεχόμενο. Πέρα από το γεγονός ότι εμπλουτίζονται οι συλλογές της με περίπου 10.000 νέα τεκμήρια γίνεται πλέον βιβλιοθήκη αναφοράς για τα κρητολογικά θέματα.

​ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου διαθέτει ένα πλούσιο και πολύ οργανωμένο παιδικό τμήμα. Περισσότεροι από 3.000 τίτλοι περιμένουν τους μικρούς αναγνώστες να τους εξερευνήσουν. Η συλλογή περιλαμβάνει εικονογραφημένα βιβλία για παιδιά από 2 έως 12 ετών, παιδικά και εφηβικά μυθιστορήματα, παιδικό θέατρο και μεγάλο αριθμό εγκυκλοπαιδικών βιβλίων που απευθύνονται σε αναγνώστες σχολικής ηλικίας.

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Στη Βιβλιοθήκη υπάρχει μεγάλος αριθμός ξενόγλωσσων βιβλίων, κυρίως μυθιστορημάτων σε πολλές γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, βουλγαρικά, σερβικά, ρώσικα κ.α.).

Η συλλογή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου αντανακλά τις αναγνωστικές προτιμήσεις και τις απαιτήσεις των αναγνωστών της. Οι αναγνώστες έχουν τον πρωταρχικό ρόλο στην επιλογή των τίτλων και την ανάπτυξη της συλλογής είτε αναζητώντας συγκεκριμένους τίτλους και προτιμώντας συγκεκριμένες κατηγορίες βιβλίων, είτε προτείνοντας τίτλους και συγγραφείς για νέες αγορές, είτε τέλος δωρίζοντας βιβλία στη Βιβλιοθήκη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο