Ψηφιακή Συλλογή

Image

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ψηφιακή Συλλογή

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των Βιβλιοθηκών με τη χρήση νέων τεχνολογιών, γίνεται προσπάθεια ψηφιοποίησης του παλαιότερου υλικού της Βιβλιοθήκης, ώστε να προβάλλεται και να αναδεικνύεται χωρίς περιορισμούς, αλλά ταυτόχρονα να προστατεύεται από τη φθορά και δάκρυ χρήσης και χρόνου. Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή του προς ψηφιοποίηση υλικού είναι η μοναδικότητα, η σπανιότητα, η ειδική εκπαιδευτική, ερευνητική και πληροφοριακή χρησιμότητα και ζήτηση και φυσικά η εκδοτική παραγωγή τοπικού ενδιαφέροντος. Τα φυσικά αρχεία που έχουν ψηφιοποιηθεί μέχρι σήμερα χρονολογούνται πριν από το έτος 1920 και είναι απαλλαγμένα πνευματικών δικαιωμάτων.

Ανέμη, Ψηφιακή βάση του Πανεπιστημίου Κρήτης

Οι ψηφιοποιημένες εφημερίδες της Βιβλιοθήκης βρίσκονται στην Συλλογή Ραδάμανθυς, στη ψηφιακή βάση ΑΝΕΜΗ της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ψηφιακό
Αρχείο

Ανακαλύψτε το Ψηφιακό Αρχείο της Δημόσιας Κεντρικής Bιβλιοθήκης του Ρεθύμνου

Μετάβαση στο περιεχόμενο